Křivolaký …

28.6.2015

valašský dům z nových materiálů

Roubenka: počátek

8.7.2013

… A odtud je naším záměrem nepřestavovat, ne-re-konstruovat tak, aby roubenka mohla v současnosti dále žít-pokračovat prostřednictvím lidí, kteří v ní žijí-bydlí.

Živnostenský dvorec: final exteriéry – dvůr

10.3.2013

Finální verze exteriérů Živnostenského dvorce zevnitř domu či spíše dvora tak, jak by jej mohl vidět host, který přichází na návštěvu.

Živnostenský dvorec: final exteriéry – vně dvora

18.2.2013

Přícházím od západu dlouhou cestičkou podél kolejí. Míjím pár hrbolů s neupraveným roštím a skupinu břízek, kde rostou houby.

husitská fara Kunčice *02

29.12.2012

Fara je nevelká, o ploše necelých 50m2, přízemí přístupné krátkým schodištěm a venkovní rampou…

husitská fara v Kunčicích …

7.12.2012

Fara je místem a domem poněkud méně obvyklým, protože se v něm mísí spousta významů. 

Živnostenský dvorec: bližší popis

6.12.2012

Protipožární zeď s komínem se stala konstrukčním prvkem domu jako takového (podstatná část domu se o ni i s krovem opírá) a zbývající obvodové zdi spolu s novostavbou garáže a pozůstalou dílnou se staly prostředkem uzavření konceptu „dvorce“. 

Živnostenský dvorec: počátek

3.12.2012

Nejde o dům ani přísně a plně venkovský ani stejně přísně městský …

o malé střešní terase …

29.11.2012

… by se v případě městského činžovního domu dalo říci, že běží o drobnost, která snad ani nestojí za řeč.