„Jádro pudla“ – bydlení předmětně

24.9.2013

Bydlení bylo, „prostě“, samozřejmost … a tak nebylo reflektováno, „uvědomováno“. 

„Jádro pudla“ – bydlení aktověji

14.8.2013

Stejně jako pobyt a pobývání jsme bydlení, a tedy dílem „my“. Stejně jako pobyt a pobývání jsme bydlení, a tedy dílem „my“-sami.

„Jádro pudla“ – pobývání, ba „statika“

27.7.2013

Tak, co má „identita“ společného s bydlením? Moc? Málo? … babo raď. :)

„Jádro pudla“ – identita(?)

9.7.2013

Lidé požadují, aby věci byly „jednoduché“ … a aby o nich takto bylo i mluveno, ba i psáno.

„Jádro pudla“ – exemplární fenomén architektury

19.6.2013

Nemá příliš významu rozebírat se v „metodě“ v její „generální“ konkrétnosti šířeji otevřeně-obecně „mimo“ naši vlastní předmětnost, neb by to spíše mátlo než pomohlo. Je tedy třeba nejdříve se s „věcí“ krapet spřátelit, tedy začít „jen tak“.

„Jádro pudla“ – fenomenologická metoda

5.6.2013

Hmmm … vcelku srozumitelný název textíku, avšak bude ho třeba trochu objasnit, abychom nezpůsobili nedorozumění, které dnes bývá tak pravidelně podnětem k lehko a od pasu vrhaným antitezím – to se pak člověk nikam nedostane, a dostat nemůže.