„Jádro pudla“ – bydlení předmětně

24.9.2013

Bydlení bylo, „prostě“, samozřejmost … a tak nebylo reflektováno, „uvědomováno“. 

„Jádro pudla“ – bydlení aktověji

14.8.2013

Stejně jako pobyt a pobývání jsme bydlení, a tedy dílem „my“. Stejně jako pobyt a pobývání jsme bydlení, a tedy dílem „my“-sami.

„Jádro pudla“ – identita(?)

9.7.2013

Lidé požadují, aby věci byly „jednoduché“ … a aby o nich takto bylo i mluveno, ba i psáno.