Struktura blogu

14.12.2012

  •  
  •  
  •  
  •  

Rozvrh blogu by měl být, alespoň ze začátku, jednoduchý tak, aby se jeden pohodlně vyznal. Ovšem nikoliv tak, že by kdokoliv měl předepisovat, kde a jak má číst – tedy žádný únavný webovský „layout“, jak ze stránek nějaké pojišťovny nebo upjaté realitní kanceláře (se vší úctou ke všem neupjatým). Chtěli jsme tedy rozvrh jak jednoduchý tak „volný“ či „rozptýlený“, aby čtenář mohl snadno odkudkoli kamkoli bez pocitu naplňování něčího záměru a vedení. Což nakonec odpovídá našemu rozumění užšího předmětu webu i nás samotných. Ona „rozptýlenost“ by se měla ukazovat prozatím ve třech k sobě se chýlících shluků:

 

Prvně: „Stavby“, což by měla být oblast prezentace a vyprávění příběhů a historek staveb. Zde chceme mířit k jednomu z center zájmu a potřeb *serveArchu, tedy prezentace jeho účastníků či členů jak v podobě jejich práce, v průběhu i ve výsledku, a to jistě všeliké práce ve všelikém modu a libovolném účelu (jistě respektujícím všechna práva autorů a vlastníků) našich hostů, návštěvníků a uživatelů.

 

Druze: „Praxe“, kde bychom se chtěli věnovat tomu, k označování čeho se stále užívají různé tvary slova „praxe“, i když toto není zcela přesné a vcelku jasné – to vše od bádání v řemeslných postupech počínaje, přes všeliké obchodní zákoutí a trable okolo stavění a architektury, a spletitostmi právními ve stejné hromadě věcí tkvícími konče.

 

A ve třetím: „Magazín“, který zatím pohltí ono smutné „vše co zbývá“. To je co? Ale jistě, je to vše, co je letmo časné, i to, co zdánlivě brousí k „nečasnosti“, tedy se otírá o lehce komické „Sub specie aeternitatis.“, pokud si kdosi něco takového připouští. A vše je co? Jak by ne, sem patří všelijaké časné glosy, zprávičky, kritické či pochvalné ohlasy, ba dokonce všeliká teorie vířící v soustředných kruzích kolem různé hloubky či okraje předmětu našeho zájmu. Tato rubrika je v principu otevřena i vnějším, čili externím, autorům, kteří si svým zájmem zjednají přístup.

 

Je nám jasným, že toto hrubé rozlišení je průběžným a do důsledku nezávisí na nás, mnohé závisí na životnosti a životaschopnosti … a život, jak víme, nám přináší mnohá překvapení, takže se budeme snažit toku života přizpůsobit – „Vše je nahodilé, vše je kontingentní.“, řekl by se závanem smutku staromódní mudřec. Zbytek blogu tak musí nějakým způsobem „držet formu“, protože všichni ze své kulturní tradice, o níž víme, že je zatím snad stále evropská, že vše má „formu“ a „obsah“ (nebo dokonce „látku“), takže je-li „obsah“ případný a nahodilý tak, že se ukazuje až zmatečným, pak tu musí být nějaký hlídač, který si s tím adekvátním způsobem poradí. Od toho tu máme cosi jako „super-rubriku“ jménem „Redakce“, která bude patřit jen členům redakce či pevným splupracujícím účastníkům *serveArchu, ke všelikým oznámením či popisům a vyznačením předmětů jejich úzkého zájmu a účelů. Vedle toho zde jsou a budou k nalezení prosté čtenářské pomůcky v podobě vyznačení edicí, přehledů rubrik (které asi budou tak či onak přibývat) a příspěvků v nich tak, aby je čtenář lehko nalezl a mohl snadno „skočit“ dle své libosti.

 

A propos, čtenář. Ukončeme tento formálnější úvodek právě s ním v dalším postu redakční rubriky:

 

Hosté, návštěvnici a uživatelé >>>

registrace

 

< rubrika: redakce

 


  •  
  •  
  •  
  •  

Štítky: , ,

Komentář

před odesláním komentáře vypočtěte *