Šlapem si na paty …

29.10.2014

  •  
  •  
  •  
  •  

 

já a Ty. Jako když stoupá rtuť, pohled do kukátka, jsi důvod pro sonety … přes vlny se napne hruď, skrz šípy se napne hruď. Vpít se do koberců, jako kousek pěny a spát jako lupič v bance. Lhát a stát dál v příšeří, lhát a sát vůně zpod dveří, přes vlny a šípy, jako když stoupá rtuť, a hruď se napne. Jako jas dálkových světel mi mizíš, jsi láska co mě škrtí, ve svém paralelním světě křičím … slova jsou jen kapky deště …

 

Jak. Jak? Česky řečeno – vzhled a podstata domu.

 

Dům je ve své podstatě moderním, ale je pokřiveně moderním. Proč? No, protože podstata domu není vidět, ostatně jako každá podstata, protože podstaty z podstaty nejsou vidět.

 

To, co onu podstatu může vykreslit, je vzhled. Náš vzhled se nám smrštil na tradiční, záludný, veselý a moderní … = vidění, zdaj. Čtyři prvky, které se domem spojily, a jejich spolupůsobením vzniklo „cosi nového“, co zůstává stále přítomno. Co? To málokdo ví, dokonce ani my to nevíme. 

 

[SinglePic not found]

Snad jen pro pořádek, čím je dům tradičním? Použitím tradičních architektonických prvků, jakými jsou arkýře, římsy, pilastry a třeba ještě také květinové truhlíky. Arkýř je část domu s oknem, která přečnívá před fasádu, a nedotýká se země, ztrácí se sám v nenávratnu na hranici stěny. Na domě jsou celkem tři – jeden velký podepřený pilastry a dva malé, na obytné jižní fasádě. První je kulatý, druhý hranatý. Římsa. Římsa je také hranice, mez, okraj, ukončení-a-pokračování zdi, změna rytmu a vodorovné členění domu. Rozlišujeme římsy kordonové (oddělující) a římsy korunní (završující). Korunní je jediná, ta nejvrchnější z nich, která dům ukončuje, „korunuje“, zatímco kordonové bývají někde mezi soklem a korunní římsou, tedy ve středu domu. A dále … všechny římsy mohou být různě tvarované, různě mohutné a barevné, ale i klenuté, jak se tak říká „záleží na tom“ (myšleno v souvislostech a zámyslech). U nás římsy obkružují v několika úrovních celý dům a jsou vcelku velmi strohé. Pilastr. Pilastr je vysoký hranatý prvek, který je součástí fasády a vždy něco podepírá, ať už zdánlivě, nebo skutečně, pokud je vyšší než jedno patro nazýváme jej „vysokým řádem“. V našem případě pilastry podepírají arkýř v nejhořejším patře části obytné. Cihlový obklad domu je také klasickým prvkem, stejně jako šambrány bez oken čili „slepá okna“ na boční fasádě. Šambrána je rám kolem okna mírně vystupující z fasády, když tedy okno chybí, říkáme tomu „slepé okno“. Obloženo obkladem je přízemí a druhé patro na jedné straně a pouze přízemí na druhé.

 

[Gallery not found]

 

Moderním jest jakoby drzé protnutí pilastrů pásovým oknem s horní římsou a květinovým truhlíkem přetažené přes roh domu. Všechno jsou to klasické prvky architektury, ale použité jinak, hravěji a v jiných souvislostech, než jak je používal třeba klasicismus, který řádně, vážně, rozumně a jasně přebíral tvary z antické (klasické) architektury.

 

Hravě a vesele jsme „kazili“ rovnost a čistotu, za což nás kolegyně-architektka neměla ráda, neb děláme rušivé, nerovné. A taky kulaté, kulaté okno a kulaté hodiny, obojí si tam jen tak ve své hravosti a rozvernosti blbne, nenásilně blbne. Nápis na domě je v duchu záliby, hravosti a nespoutanosti kolegy majitele. „Dum vivimus vivamus et ex privata industria“ zároveň slouží jako větrání, ale to jeden takový uliční pozorovatel neví, i když by mohl tušit.

 

Posledním viděním je záludnost. Z výše popsaného je tato záludnost zřejmá, nic není, jak by mělo být, nebo jak má. Moderní je jenom z části, nebo z větší části, ale tím to končí. Stejně, jako u našeho domu, který je „v podstatě“ moderním, avšak to je všechno. Můžete si stěžovat. :-)

 

A jsme zpátky na začátku, u počátečního „pokřiveně moderního“, neboť na podstatu by měl ukazovat vzhled, ale vzhled jaksi klame. Je to jenom idea, protože pokřivit dům vlastně nejde, to bychom museli býti filozofové. :-) K této pokřivenosti vlastně patří i pocit paláce, je stále zde a připomíná se – jde o plnohodnotný prožitek.

 


první díl >  Co jsem vyslechl v bečce od jablek“ – Robert Louis Stevenson >

 

rubrika: magazine >

rubrika: stavby >

rubrika: praxe >

na agregát (domů)  •  
  •  
  •  
  •  

Štítky: ,

Komentář

před odesláním komentáře vypočtěte *