Kachny I.

Kdysi dávno (asi tak r.2005) našla jsem si v jednom architektonickém časopise soutěž na kašny na plzeňské náměstí. V zadání byl nárok na výslovně „moderní kašny“ a bylo tam i zmíněno, že je možným zakomponování či inspirování se znaky města Plzně (velbloud, chrtice, klíče, anděl). Lehce jsme se na tyhle vstupní podmínky jaksi „vyprdli“ a udělali (a řekli si) prostě/prosté (česky: „opravdové“) kašny, přesněji kašny bez přídomku „moderní“. [Pořád vlastně nevíme, co to vlastně znamená – jistě, kloníme se k tomu, že to má teda nějak „moderně“ vypadat (třebas jako komunistické pastelově natřené betonové koule ze sídlišť), ale ještě jsme o tom nemluvili, tak to necháme být … někdy jindy.] … Kdo by tak pak čekal, že jeden vyhraje, že? :)

 

Co je to tedy vlastně ta „kašna“? Wikipedie říká: … „Kašna je umělá nádrž na vodu. Původně ji tvořila obyčejná kamenná, dřevěná, někdy i plechová schránka, do které byla voda obvykle přiváděna z jednoduché trubky veřejného vodovodu. Kašny ale mohly být koncipovány i coby zcela samostatné zdroje vody, tedy ve spojení s obecní či městskou studnou či studánkou. Kašny sloužily většinou jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst a obcí. Teprv od 16. století se v Česku začínají objevovat kašny různě architektonicky zdobené. Přibývají na nich sochy a plastiky. Název kašna pochází z německého Wasser kasten (schránka na vodu).“

 

Pro podklady jsme si jeli vlakem, abychom si prohlédli i ono náměstí s kostelem – poseděli jsme skoro celý den. Vskutku pěkně středověké místo to plzeňské náměstí je. Pozdně raně gotický* nebo raně vrcholně gotický (dle libosti :) kostel sv. Bartoloměje s věží vysokou se střechou špičatou tak, až propichuje mraky. Proto taky na plzeňském náměstí nikdy neprší. ;)

Na náměstí za kostelem je morový sloup a naproti něj stará renesanční* temně sgrafitová* radnice. (Hm, nějak mnoho odborných termínů, ale, snad mi odpustíte, nelze jinak. Jejich částečné vysvětlení najdete dole v poznámkách.) A vůbec celé náměstí je tak trošku temně starodávné gotické (možná i renesanční:) … to dělá asi ten kostel. Člověk se ne a ne vynadívat na tu špici a černé, pískovcové, jakoby hrubě opracované zdi.

 

 

Měly to být tři kašny, ve třech rozích náměstí po jedné, ve čtvrtém morový sloup.

Na náměstí dříve kašny byly, ale prý “ … nikterak výjimečné, šlo víceméně o sériové prvky.“ Tedy asi zase obyčejné, kamenné kašny („nádrže na vodu“) pro lidi s pár lavičkami kolem. Dnes samozřejmě žádné nádrže na vodu nepotřebujeme a kašny se mohou stát čistě výtvarně-architektonickým prvkem ve městě; veřejným místem určeným ke spočinutí v parném dni (při tom praní, že ano) v centru města, k osvěžení, ke schůzkám. Dalo by se říci, že i to byl náš zámysl … žádný „plakátově-postmoderní“ kýč, žádná exhibice („projevení se“, „ukázka“) … prostě kašny.

 

Na kašny jsme ve výsledku měli čas zhruba měsíc, termín byl rychlý. Už nevím čím to, ale nějako jsme maličko zaspali, asi jsme měli tehdy spoustu jiné-obživné práce. Odevzdání proběhlo na konci srpna a začínali jsme nějak na sklonku července s tím, že už jsme rámcově měli kašny předmyšlené. My … spíš j.N, který mě v podstatě postavil před hotovou věc – to aby se to hnulo, já jsem takový pomalý spekulant. A že prý už je tam vidí. :) Inu což, souhlasila jsem, protože mě se jeho nápad s jehlanem uprostřed (podobným střeše kostelní věže) „mísy“, na který obloukem stříká voda z chrličů posazených na okraji mísy (voda ho neměla dosáhnout, přesáhnout, aby lidé nebyli postříkaní), líbil.

 

Byl to náš první střet s „moderní“ soutěží vůbec, a když si teď po letech listuju soutěžním katalogem se všemi těmi návrhy, velká většina mi přijde už tak nějak … „zastaralých“ – „moderních“ ale „zastaralých“, voila … (bez jakékoliv zášti, včetně toho vítězného.) Přiznala/i jsem/jsme si, to mám/e za to – nedodrželi jsme zadání. „Moderní kašny“ … děsivé. :) Tahle jejich „modernost“ je, zdá se mi, asi už prostě pryč … protože je zas „jiná doba“ (ale přes všechny dojmy je ono slovo „moderní“ pořád velká móda). Doba, kdy by kašny mohly být zase kašnami pro lidi a jim i sloužit (a také sloužily), ne jako chlubidlo pro architekta či architekty – cosi estetického(?), z čeho crčí voda, a tak to samozřejmě dopadlo.

 

 

 

 

 

Však i konečné-vítězné řešení/návrh se mnoho zadání, nakonec, nepodrželo. Ano, snad jen ve slově „moderní“, protože „chrliče“ (jak „to“ nazývají) ani ty to bohužel nejsou. My jsme udělali „docela“ ne-moderní kašny s chrliči, vítěz zas moderní, ale jako (esteticky abstraktní) „chrliče“ – jak je to pojmově pestré. A teď stařeno raď, jeden se v tom ztrácí. Co že to bylo vlasně v zadání?

„Měly by být moderní a měly by mít tak bohatý proud vody, aby se sám stal architektonickým prvkem.“

 

Zřejmým tedy je/bylo, že (zcela záměrně) obyčejné kašny jsou (zcela záměrně) moc obyčejné, i když mohou být ne-obyčejné, pořád jsou to kašny – hleďme. :) A to i tehdy, když jeden k tomu vymyslí i nejbližší okolí, jak jsme byli porotou pochváleni. Možná tam měli napsat něco-jako-kašny, aby to bylo fér a dali větší prostor autorově kreativitě. No, nemohli nás čekat. :)

 

 

 


Poznámky:

GOTIKA je kulturní křesťanský styl/sloh, který se objevuje ve druhé polovině 12. století ve Francii (přesněji Íle-de-France), a který se pak rychle šíří po celé Evropě, a trvá po třistapadesát let (do poloviny 16. století) různě zvláštně a osobitě přizpůsobený v každé oblasti. Oproti tomu, co známe do té doby (antika a románský sloh) se může jevit jako velmi, ale velmi originální. :) Označení „gotika“ bývalo označením hanlivým a takto o slohu mluvili především italští humanisté; že prý je to „barbarské umění“ (pojmenované podle kmene Gótů). No, asi je gotika nijak zvlášť neoslovovala. :)

Interiéry staveb (hlavně chrámů) jsou oproti románskému slohu světlé a vzdušné, jednolité a jakoby nehmotné, vysoké. Světlo vniká do interiéru, třeba chrámu, velkými a četnými otvory, zakrytými barevnou skleněnou mozaikou spojenou olověnými pásky (= vitraj [vitráž]). Mozaika dala vnitřku přítmí a zajímavé světelné efekty; pro křesťana tehdejší doby to muselo být něco fascinujícího, fantastického.

(Aby mohli gotičtí stavitelé prorazit ve zdech větší otvory, museli doslova „odlehčit“ zeď. K tomu jim posloužil „opěrný oblouk“, který jednoduše vysunuli na vnější obvod stavby. Oblouky rozmístěné v pravidelných vzdálenostech pak zvenku vypadají jako velké množství pavoučích nohou. A tak dále a tak podobně … gotika přinesla na cestě ke svému cíli/vrcholu celou řadu konstrukčních vylepšení.)

Gotice předcházel románský sloh, který se šířil od 11. století a trval následujících dvěstě let.

RENESANCE je kulturní (i architektonický) styl/sloh, který se objevuje na konci 13. století v Itálii. Renesance byla ve svém podání poněkud světštější než gotika, byla tak nějak „víc na zemi“ a víc orientovaná na člověka samého, než gotické „božské světlo“. Asi to bylo tím, že byla rozdrobena na malé městské státy, které se primárně zaměřovaly na obchod (snad i jen peněžní), neboť „trh“ potřebuje své kupce a obchodníky, své řezníky a krejčí, a ti zas své „konzumenty“, čemuž vypjatá víra nějako nesvědčí.

Důležitým městem byla zpočátku Pisa (12.století), další pak Florencie, Benátky, Řím…

Po těchto dvou následuje baroko v 16.-18. století, pak klasicismus (17.století, Francie – 19.století). Všechny tyto styly/slohy měly svou ranou, vrcholovou a pozdní fázi; a všechny se pak vrátí a smísí ve druhé polovině 19.století, jako neo-(styly) převážně měšťanských a veřejných staveb.

SGRAFITO je způsob vytvoření nástěnné malby na fasádu domu. Přípravu omítek pro sgrafito tvoří dvě vrstvy hladkých omítek: spodní tmavá (obarvená) a vrchní tenká a světlá, do které se za vlhka proškrabávají různé geometrické či ornamentální vzory. Když vyměníme omítky, světlou dáme dospodu a tmavou navrch, dostaneme tzv. kontrasgrafito. Technika se začala používat v renesanční Itálii a odtud se rozšiřovala dál do Evropy. U nás je sgrafitem ozdoben třeba Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí a také výše zmíněná stará radnice v Plzni na náměstí.


 

Zanechte komentářVytvořil Laskavý humr ©   2019