Je architektura krásná?

Jak občas musím, chtě nechtě, polosmutně konstatovat, že to jeden architektonický laik (tedy ne-architekt) má notným kusem nelehkým. Nejenom, že v televizi jednoho krmí vzletným „bydlení je hra“, jak jsme si již šťourli >>, ale ani  jinde nedojde vyfutrovanějšího poučení … kupříkladu třebas se dočká toho, že i na webu architektonicky validním (tedy „vhodném“, „platném“ ba opravdu „hodnotném“) se opuštěný jeden mezi komentáři, dle podpisu architektů zaručeně na slovo vzatých, dočte takových emotivních reakcí jako:

 

„To je fakt krása, Vašku! … to se ti fakt povedlo, prostě nádhera, jsem okouzlen!“

 

Hmmm, hergot … to snad ani architekti netuší, že architektonický „produkt“ není ani překrásný „přírodní útvar“ (a obdobné, co se nám ukazuje krásným takříkajíc „samo-sebou“), a už vůbec neběží o výsledek práce výtvarné (tedy toho, čemu šířeji říkáme „umění“), aby mohl být hodnocen téměř ryze „subjektivními“ (oh ano, takhle prapodivně blbě se tomu kdysi říkalo – dnes si to troufne možná snad jen jakýs krapet opožděný „vědec“, který na podobné záležitosti ještě-stále věří) soudy o nějaké „kráse“ (či ne-kráse, ba estetickém „hnusu“ :)? O né, pardon, jeden myslitelský gigant plynně konstatoval, že krásným jest cosi opravdu „objektivně“, věci pouze příjemné jsou lautr „subjektivními“, takže se každému může takto „líbit“, co chce jak chce – bezesporu, neb spor je z věci zbytečným. A přiznám se, že na tom stále(sic!) něco bude. Co jeden nadělá, „obyčejným“ ne-architekům jeden mnohé odpustí a dokonce ani odpouštět nemusí, protože jsou bez viny.

 

 

Nojo, ale v případě architektů jde o záležitost již vážnější. Jak by ne – jak jsem koukal, tak se jim velmi často to či ono „líbí“ či „nelíbí“, což je pro odborníky na slovo vzaté pro mě s vážným podivem, neb to jsou výrazy, které s jakoukoliv „krásou“ (tedy podstatnou „vlastností“, či „funkcí“, takového „estetického předmětu“) vlastně, jak nás velký osvícenec poučil, nemají ničeho společného – „líbí/nelíbí“, prašť nebo nakopni … můžeme se servat do krve, a pořád to bude jedno. Jde jen a jen o onu „subjektivní“ libost a zalíbení, ba holou příjemnost. Hergot, co s tím asi má jeden chudák laik dělat? Musí si nějak poradit sám, co nadělá. :)

 

Ale abych zase nebyl nějak „přísný“ – architekt je přeci člověk, i ten přeci tu a tam musí „uvolnit otěže svým emocím“, jak se říká. Ne, že by měl k výsledným předmětům jakýs „emocionální vztah“ či je rovnou v nějakém podobném „vztahu“ vytvářel, ale jistě může vyjádřit své nadšení vzhledem k dílu svého kolegy, jak by ne. Děláme to tak nakonec všichni, říkáme třeba: „Je to nádherný stroj, podívej jak skvěle funguje, jak je efektivní a produktivní!“, to jistě proto, abychom v řeči zesílili emocionální dojem, který na nás dělá … samozřejmě k základnímu charakteristice hodnocení. Tedy „fungování“, „efektivity“ a „výkonnosti“ měřené „produktivitou“, což stroji dozajista přísluší, je to vítané a míníme to implicitně, samozřejmě. Ba cosi takového, tedy bližší určení, míníme i zcela míjíme, pokud chceme vyjádřit právě a jen své „nadšení“, tedy jakýkoliv podobný pozitivní „subjektivní stav“, jenž v nás daná věc (předmětnost) vyvolává – o bližším určení mlčky míníme, že tak či onak plyne z kontextu, nebo v dané situaci vskutku není významným.

 

Toto doplnění ovšem dle mého nic neobjasňuje, nevyjasňuje a nikoho v ničem, bohužel, neomlouvá. Samozřejmě, jsou na světě architekti, kteří se tak či onak drží vzletného hesla „Forma sleduje funkci!“, takže pro ně v danosti určitě architektura (stran jejího výsledku) není primárně „krásnou“, nejde tedy primárně o „dům-sochu“, ale onen výsledný dojem-imprese „krásy“ se jen druhotně „vine“ k oné „funkci“, právě a vcelku neznámým způsobem z ní plyne. Hmmm, podivné z mého laického vzdělání vzato se to nápadně podobá starobylému „sporu“ co bylo „dřív“, zda „duch“, anebo ona ještě podivnější „hmota“, nebo lidověji „vejce, nebo slepice“ – což takhle ani jedno ani druhé? Tedy, že oba tyto „aspekty“ jsou „zároveň“, a to tak, že ani jeden z této dvojice není primárním (jistě kauzálně), že primárním jest cosi třetího a jiného. Jistě, mohlo by to být takto „naopak“, v rámci takto nastaveného hovoru (resp. diskurzu), proč ne. Ale to jsme obratem zpět v louži z banálního „líbí/nelíbí“ (či „objektivněji“ vyjádřeného „krásné/ne-krásné“) analogickém a v principu paralelním dilematu „forma/funkce“, a můžeme se zase řezat do krve, a bude to stejně fuk. Dle mého mínění nedělá architektura (tedy architekt) ani „domy-sochy“ ani „domy-stroje“, i když dům opětovně beze sporu má a musí mít určité funkční kvality … i to, že vyvolává estetické imprese podobně uměleckému dílu či přírodnímu „útvaru“.

 

Nedá se nic dělat: diskurz (tedy hovor), v jehož rámci se nelze shodnout a rozhodnout (tedy ohodnodit ten či onen výstup architektury jako nauky, odbornosti a dovednosti), je jasně a zřetelně položen chybným rozvrhem (pokud vůbec nějakým), a tedy určitě není a nemůže být diskurzem jakkoliv „odborným“ (tedy šířeji řečeno „vědeckým“) – laik by tedy řekl, že je třeba hledat jiné a nové cesty … toto, co zdálivě máme, je zjevně i v činu k ničemu.

 

Náš další letmý-laický dotaz dopadl obdobně jako minule: dle mého mínění není architektura (stran produktu i čehokoliv přimykajícího se) ani „krásnou“ ani „funkční“ (stejně, jako není „hrou“), i když i(!) tímto vždy (v mezím konkrétnu) tak či onak je a musí být (a každému tak či onak „přijít“), což nakonec takto rezultuje „z“ něčeho-čehosi odlišného – to svým vlastním způsobem, jak jinak. Pro architektonický výstup je hodnocení „krásné/ne-krásné“ nakonec(!) irelevantním, i když v laickém modu je vždy nakonec(!) přítomným a přípustným – odborníkovi by se to však-asi dle mého mínění stávat nemělo, vypadá u toho totiž krapet komicky.

 

Ostatní – onen „zbytek“ – je stále „záhadou“, ale snad se k tomu u nějaké příležitosti dostaneme. Nic se nemá přehánět. :)

 

*související odkaz: „Je architektura drahá zbytečnost?“ >

*související odkaz: „Je bydlení hra?“ >

Zanechte komentářVytvořil Laskavý humr ©   2019