Hosté, návštěvníci, uživatelé

13.12.2012

  •  
  •  
  •  
  •  

Koho čekat? – to beze studu, web je jistě od toho, aby člověk veskrze něj někoho jiného čekal a pokusil se dočkat, a jistě neběží o nějakého „kohokoliv“, toho čekají maximálně všelicí „politici“, a těm stačí, že dotyčný docela prostě existuje. Jak se kdosi, koho můžeme čekat, může chovat, a jak mu vyjít vstříc. No, od takového jednoduchého „roztřídění“ je zde jednoduchá prostá a běžná věc, totiž registrace a přihlášení se. Nene, žádné strachy, přihlášení není k ničemu podmínkou a ani za něj nic nedostanete (jako třeba jinde, kde za to, že jste „registrovaní“, dostanete obrázky bez vodoznaku, my jsme zlí u nás bude vodoznak vždycky :).

První kategorií našeho „kohokoliv“ je samozřejmě onen nahodilý příchozí, který pokud se nechce jakkoliv projevovat-ukazovat, tak může být-zůstat bezelstně skryt. Jistě, že se nemusí nijak registrovat, pokud sám nepotřebuje – když usoudí, že cokoliv vyžaduje jeho reakci, pak může svou poznámku stejně nahodile, jak ho napadla a jak se v něm vzedmula, přidat k dobru. Bude sice vystaven nezbytnosti počítat číslíčka pod každým komentářem, ale u naprostého nahodilce je to vlastně jedno, protože musí stejně vyplňovat všechny ty další „údaje“ jak někde u přepážky. Co jeden nadělá, je otrava i tenhle internet, že by to člověk nejraději ani nedělal.

Tomu se ovšem může vyhnout ten, který se opětovně docela sám (komicky se říká: „svobodně“) rozhodne, že se zařadí-roztřídí do velké kategorie „registrovaných“ – takový jedinec se opakovanému vypisování svých „identifikátorů“ vyhne, stejně jako počítání číslíček. Přihlásí se, a je to. Na straně druhé v této chvíli a v tomto punktu přichází na řadu zrod významného rozhodnutí, tedy jak se nový registrující registruje, tedy zda pod nějakou komickou přezdívkou čili „nickem“, nebo vlastním jménem, jež k sobě přirozeně váže mnohé další informace. Nikoliv, že bychom byli nějako zvědaví, ale s kýmsi skrytým za nějakým nesmyslem se dle nás nedá ani mluvit, o čemkoliv jiném nemluvě. Registrující se tak musí rozmyslet, jak to provede, neb to má nutné důsledky, jestli chce být jen oním nahodilým inkognito návštěvníkem, který chce třebas jen „čeřit vodu“, zpravidla opět jen pro různě motivovanou a vedenou soukromou zábavu. Odtud bychom chtěli upozornit na to, že jakýkoliv „nick“ se tedy jistě jako tento „nick“ (tedy holé nic) presentovat může, ale dle toho bude vypadat reakce na jeho vstupy – a je v zásadě lhostejné, zda jde o „nick“ registrovaný či neregistrovaný. V obou případech je stejně bezcenný, jak pro nás tak pro jeho majitele. Neosoba je a zůstane neosobou a nedá se s tím nic dělat. Jistě, takový „nick“ může být zábavným, třebas na facebooku nebo na těch stozích „osobních“ (tedy neosobních) blogů a dalších „tiskovin“, které velmi úspěšně zahlcují internet, ale zde jsme se neocitli a neusilujeme o další lehkomyslný koutek v záhybech krajiny a města.

Vítáme tedy poctivě a slušně představené uživatele, kteří někým jsou, protože takoví mohou nás a náš web vskutku užívat ve smyslu daných a deklarovaných účelů, tedy k hovoru nad architekturou ve všelikém možném smyslu. A to počínaje vcelku a zhola reálným zájmem, tedy starostí nad stavbou pro jak se říká „laické“ bližní, protože bydlení rozhodně není hra. Přes práci a takto reálnou rozmluvu nad věcmi práce pro naše všemožné kolegy, a konče občas snad i drobkem zábavy, jež se kolem naší tématiky může tu a tam ochomýtnout.

Takže v koncentrovanějším úhrnu: … slušné lidi, kteří nemají potíže se představit, když někam přijdou, vždy vítáme a budeme se jim věnovat, jak bude možným z našich sil. Všeliké „nicky“ nás sice mohou navštívit, jak by ne, ale příliš pozornosti čekat asi nemohou, neb lidské (tedy i naše :) síly jsou konečné. Každý se samozřejmě může, ba musí, rozhodnout dočista svobodně sám, jak je v našich kulturních kruzích zvykem, a nikdo by jistě nechtěl, aby tomu bylo jinak, byť je to občas trochu paradox: … „musí se svobodně rozhodnout“ – krapet blázinec, ale co jeden nadělá.

registrace

< rubrika: redakce


  •  
  •  
  •  
  •  

Štítky: , , ,

Komentář

před odesláním komentáře vypočtěte *