edition #01

  •  
  •  
  •  
  •  

editions:  

03    02    01     00

 

 

úvodník #01

První Úvodník byl vskutku předběžný, neb běželo o stejně předběžný web (bude k dispozici archiv v blogu) – toto vydání je již citelně odlišným. Uvedeme ho tedy rychlým výčtem citelných změn vzhledem onomu předběžnému a provizornímu obsahu a vzhledu *serveArchu.

přejít na >> 

 

Živnostenský dvorec: počátek 

Každá stavba se otáčí kolem dvou ohnisek, ze kterých musí pramenit – ze svého místa na straně jedné a v druhém pádu ze svého stavebníka a uživatele, a to jistě v mnohém smyslu a významu, což se jak jinak týká i domu, který jsme si soukromě titulovali jako "živnostenský dvorec".

přejít na >> 

 

Živnostenský dvorec: bližší popis

V našem návrhu jsme zachovali některé části současného průmyslového objektu – tedy prvně a hlavně poměrně masivní protipožární zeď, komín a některé obvodové zdi – a to vše tak, aby se tyto prvky staly nosnějším charakterem stavby v ohledu jak budoucího bydlení, tak v důrazu stavebním a estetickém.

přejít na >> 

 

husitská fara Kunčice *02

Fara je nevelká, o ploše necelých 50m2, přízemí přístupné krátkým schodištěm a venkovní rampou, následuje malé zádveří se schody a toaletou, a společenská místnost s kuchyňkou na niž navazuje otevřená veranda tak, aby bylo možné projít suchou nohou do sakristie. 

přejít na >> 

 


přehled rubrik >

na agregát (domů) >


 


  •  
  •  
  •  
  •